தொடர்பு கொள்க

அலுவலகம்: எண். 5/67, தரைத்தளம்
ஸ்டேட் பாங்க் காலனி, 4 வது குறுக்குத் தெரு
குரோம்பேட்டை
சென்னை – 600044

ஃபோன். 044-24922113
மின்னஞ்சல்: rsmf1944@gmail.com


அலுவலக மேலாளர்: நிர்வாக அறங்காவலர்: அறக்கட்டளை தலைவர்:
ஜெ. நந்தகோபால் ந. சாந்தி சி. என். கிருஷ்ணன்
கைபேசி: 9952028228/ 7010233948 கைபேசி: 9444032890 கைபேசி: 9841026505
rubikadevi@gmail.com nstempom@gmail.com cnkrish@gmail.com

திரும்பிச் செல்