டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி சுயசரிதை

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு டாக்டர் வி சாந்தா அவர்களால் செய்யப்பட்டது. அவர் இந்தியாவின் முன்னோடி புற்றுநோயியல் நிபுணராகவும், அவ்வை இல்லம் மற்றும் அடையார் புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் இருந்தார்

மொழிபெயர்க்கப்பட்ட சுயசரிதையில் இருந்து சில பகுதிகள் இங்கே கிடைக்கின்றன.

திரும்பிச் செல்